o Centru

Hrvatski Centar za nerazorna ispitivanja neovisna je i neprofitna strukovna udruga koja je osnovana dragovoljnim udruživanjem osoba koje djeluju u području nerazornih ispitivanja.

Rad Centra je javan, a javnost rada ostvaruje se između ostaloga i objavljivanjem svih relevantnih događanja, aktivnosti, podataka i dokumenata na web sjedištu ceni.hr svim zainteresiranim pojedincima i institucijama.

Osnovne djelatnosti Centra su:

  • stručno usavršavanje te izobrazba i certifikacija osoblja u području metoda nerazornih ispitivanja
  • promicanje, razvoj i unapređenje metoda i tehnika nerazornih ispitivanja, odnosno u širem smislu metoda u području tehnike dijagnostike
  • zaštita stručnih interesa osoblja koje se bavi nerazornim ispitivanjima
  • suradnja s drugim obrazovnim, kulturnim ili znanstvenim institucijama i trgovačkim društvima
  • suradnja na izradi tehničkih normi i propisa te odgovarajuće praćenje njihove primjene

Vizija i misija

Politika kvalitete

Struktura Centra

Članstvo

Osnivačka skupština

Etički kodeks