Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja

Članstvo

Članom Udruge može postati pod jednakim uvjetima svaka punoljetna osoba koja je zainteresirana za rad u Centru i koja prihvaća odredbe Statuta.

Članom Udruge može postati i pravna osoba koja članstvo ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.

Članovi su:

  • redoviti
  • zaslužni
  • podupirući
  • počasni

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Centra , te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Centra. Redoviti članovi automatski postaju i registrirani korisnici web sjedišta ceni.hr. Pojedinci zainteresirani za sadržaje web sjedišta ceni.hr mogu postati registrirani korisnici bez da budu redoviti članovi Centra.

Iz redovitog članstva, s obzirom na osobite zasluge i doprinose u radu Centra, biraju se zaslužni članovi.

Podupirućim članovima smatra se svaka pravna ili fizička osoba koja svojom aktivnošću i materijalnim dobrima pridonosi ostvarivanju programskih zadaća Centra.

Počasni članovi su osobe koje imaju izuzetne zasluge u unapređenju nerazornih ispitivanja, ugledu i napretku Centra.

Pristupnica za članstvo