Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja

Organizacijski ustroj Centra i uspostavljeni mehanizmi sustava kvalitete uključuju i temelje se na načelima osiguranja nepristranosti i izbjegavanja sukoba interesa.
O predanosti ovim načelima u ime svih dionika Centra, svjedoči i Izjava o nepristranosti.