Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja

Plan certifikacijskih ispita

Plan ispita koje organizira Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja.
Dokumente prijave za seminare i ispite dostaviti na info@ceni.hr.