Novosti i objave o nadolazećim seminarima

Radionica MTECH 2023 – Cavtat

02.10.2023.  14-17h

Radionica u sklopu 4. međunarodne konferencije o materijalima pod nazivom Ocjene ultrazvučnih indikacija nepravilnosti u
zavarima prema ISO 17640
, održati će se u ponedjeljak 2.10.2023 u Hotelu Croatia .

Grupe polaznika radionice će na uzorcima zavarenih spojeva moći primjenom različitih tehnika i postupaka podešavanja osjetljivosti (DGS prema ISO 17640) usporediti rezultate procjene veličine nepravilnosti te ocjene prihvatljivosti prema zahtjevima norme ISO 11666.

Mole se zainteresirani da pošalju prijave na info@ceni.hr

Seminari prema prijavama/interesu

CeNI 

Osim navedenih datuma održavanja seminara naznačenih u rasporedu, u pojedinim terminima, a prema potrebama i broju potencijalnih polaznika organiziramo izvanrene seminare za sve metode nerazornih ispitivanja iz akreditiranoga područja (VT, PT, MT, UT, RT, ET, LT).

 


U tu svrhu molimo sve zainteresirane da pravovremeno pošalju prijave na info@ceni.hr.

 

 

Ivana Lučića 1, 10000 Zagreb

Sjeverna zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje

e-pošta: info@ceni.hr

tel. ++ 385 (0)1  6168 358

mob: ++ 385 (0)98 238 951