Novosti i objave o nadolazećim seminarima

Penetrantska metoda
PT 1 i PT 2

29.01.2024.  

Seminar Penetrantska kontrola 1 i 2 održat će se s početkom u ponedjeljak 29.01.2024.
Teorijski dio održat će se putem video konferencije a praktični dio u prostorima Viadukta, Radnička cesta 206, u učionici HD 20.
 

U tu svrhu molimo sve zainteresirane da pravovremeno pošalju prijave na info@ceni.hr.

Vizualna metoda
VT 1 i  VT 2 

12.02.2024. 

Seminar Vizualna metoda 1 i 2 održat će se s početkom u ponedjeljak 12.02.2024.
Teorijski dio održat će se putem video konferencije a praktični dio u prostorima Viadukta, Radnička cesta 206, u učionici HD 20.
 
 

Molimo sve zainteresirane pošalju prijave na info@ceni.hr .

Seminari prema prijavama/interesu 


Osim navedenih datuma održavanja seminara naznačenih u rasporedu, u pojedinim terminima, a prema potrebama i broju potencijalnih polaznika organiziramo izvanrene seminare za sve metode nerazornih ispitivanja iz akreditiranoga područja (VT, PT, MT, UT, RT, ET, LT).

U tu svrhu molimo sve zainteresirane da pravovremeno pošalju prijave na info@ceni.hr.

Ivana Lučića 1, 10000 Zagreb

Sjeverna zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje

e-pošta: info@ceni.hr

tel. ++ 385 (0)1  6168 358

mob: ++ 385 (0)98 238 951