Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja

Prijave / obrasci

Prijavnica za pohađanje seminara: Link za preuzimanje (pdf 257kb)

Prijavnica za polaganje ispita: Link za preuzimanje (pdf 267kb)

Obrazac za radno iskustvo: Link za preuzimanje (pdf 254kb)

Obrazac za pregled vida: Link za preuzimanje (pdf 105kb)

Kod prijave seminara i/ili ispita kandidat mora dostaviti sljedeće dokumente:

 • prijavnice za pohađanje seminara i ispita,
 • potvrdu o pregledu vida i
 • potvrdu o radnom iskustvu.
 • u slučaju prijave za radiografsku metodu (RT) – svi stupnjevi
  – potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za rad u zoni ionizirajućeg zračenja:
  potvrdu o obavljenom pregledu s posebnim uvjetima rada – točka 3.
  Prihvaća se kopija potvrde, ali se mora donijeti original na uvid, te tajnik CeNI ovjerava vjerodostojnost
  – izvještaj o ispitivanju osobnog doznog ekvivalenta Hp(10):
  zadnji izvještaj za mjerno razdoblje koje prethodi prijavi.
  Prihvaća se kopija izvještaja, ali se mora donijeti original na uvid, te tajnik CeNI ovjerava vjerodostojnost.
  Prihvaća se i bilo koji drugi dokument kojim se dokazuje prijavljenost kandidata na dozimetrijski nadzor.

Navedeni ispunjeni i ovjereni dokumenti mogu se dostaviti poštom, faksom ili e-poštom na info@ceni.hr

Ako je dostava provedena faksom ili e-poštom, neposredno prije početka prijavljenog seminara ili ispita obvezno dostaviti originale navedenih dokumenata.

Ivana Lučića 1, 10000 Zagreb

Sjeverna zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje

e-pošta: info@ceni.hr

tel. ++ 385 (0)1  6168 364

mob: ++ 385 (0)98 238 951