Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja

O CENTRU


Hrvatski Centar za nerazorna ispitivanja neovisna je i neprofitna strukovna udruga koja je osnovana dragovoljnim udruživanjem osoba koje djeluju u području nerazornih ispitivanja.

Rad Centra je javan, a javnost rada ostvaruje se između ostaloga i objavljivanjem svih relevantnih događanja, aktivnosti, podataka i dokumenata na web sjedištu ceni.hr svim zainteresiranim pojedincima i institucijama.

Osnovne djelatnosti Centra su:

 • stručno usavršavanje te izobrazba i certifikacija osoblja u području metoda nerazornih ispitivanja
 • promicanje, razvoj i unapređenje metoda i tehnika nerazornih ispitivanja, odnosno u širem smislu metoda u području tehnike dijagnostike
 • zaštita stručnih interesa osoblja koje se bavi nerazornim ispitivanjima
 • suradnja s drugim obrazovnim, kulturnim ili znanstvenim institucijama i trgovačkim društvima
  suradnja na izradi tehničkih normi i propisa te odgovarajuće praćenje njihove primjene  Vizija i misija
  Politika kvalitete
  Struktura Centra
  Članstvo
  Osnivačka skupština
  Etički kodeks

Ivana Lučića 1, 10000 Zagreb

Sjeverna zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje

e-pošta: info@ceni.hr

tel. ++ 385 (0)1  6168 364

mob: ++ 385 (0)98 238 951